ANADOLU ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

Anadolu Enerji     Şırnak Elektrik Üretim

Enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan şirketimiz, Kahramanmaraş ili Elbistan
İlçesinde bulunan yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip, işletme ruhsatlı linyit kömürleri sahası üzerinde
4x300 MW olmak üzere toplam 1200 MW kapasiteli ÇED ve Lisans aşamasında bulunan bir Termik
Santral Projesini geliştirmektedir.

Yine grup şirketlerinden Avdan Madencilik A.Ş’ne ait, Denizli ili Tavas ilçesi Avdan mevkiinde
bulunan linyit kömürü sahasında 50 MW kapasiteli ve Omi Madencilik AŞ’ne ait Uşak ili İlyaslı beldesinde
bulunan linyit kömürü sahasında 135 MW kapasiteli akışkan yataklı termik santraller kurulması
planlanmakta olup, projelere ilişkin ÇED ve lisans çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca hisseleri Anadolu Madencilik A.Ş.’nde bulunan ve Anadolu Enerji Üretim A.Ş.’ye
devredilecek olan, Şırnak ili Merkezde mukim Avgamasya Asfaltit Filonunun üzerinde projesini geliştirdiği
2 x 135 MW kapasiteli akışkan yataklı termik santralin lisans sahibi olan Galata Enerji Üretim A.Ş.’nin ve
Şırnak ili Silopi ilçesi Üçkardeşler mevkiinde bulunan asfaltit filonu sahalarında 2 x135 MW ÇED’i ve 1x135
MW üretim lisansı alınmış olan 1 x 135 MW kapasiteli akışkan yataklı termik santralin lisans sahibi
Şırnak Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerinin iştiraki konumundadır.